BEMUTATKOZUNK

„Megnézheti bárki, aki rá kíváncsi, nem lehet, de nem lehet a nagy Dombrád-dal kikukoricázni.”
(Múlt századi dombrádi „futballista nóta”)

   Ön egy különleges szabolcsi sportegyesület virtuális tükrében nyerhet betekintést a rétközi labdarúgás világába.  Azon kevés magyar sportegyesületek közé tartozunk ugyanis, akik egészen a múlt századba visszanyúló gyökerekkel, hagyománnyal dicsekedhetnek. Egyesületünk ugyanis mondhatni, a magyar labdarúgás ikonikus alakjának, a már hungarikumként is tisztelt és elismert Puskás Öcsi századának, a fordulatos XX. századnak a gyermeke. Hiteles adatok, levéltári kordokumentumok és történészi kutatás alapján egyértelműen bizonyítható, hogy egészen az 1920-as évek elejére nyúlik vissza a szervezett labdarúgás léte Dombrádon.
http://www.dombradse.hu/multunk/

    Közel 100 esztendős tehát maga a „dombrádi foci” és az azt szervezett keretek közé formázó – különböző névváltozatokkal ugyan, de folyamatosan ugyanazzal a szakmai alázattal, hittel és lelkes csapatszellemben dolgozó – Dombrád Sportegyesület, amely történelmi múltja és jelene alapján a nemzeti értékké nyilvánítást is elérte a Dombrádi Települési Értéktárba helyi értékként történő megtisztelő besorolással. A nemzeti érték cím megszületése jelen weboldalt megálmodó, elkészítő Kocsi Erika kisvárdai történész lelkes munkáját dicséri. A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény általi határozatot http://www.dombradse.hu/eredmenyeink/ megtekinthetik.

   A ma Dombrád Sportegyesület néven működő civil szervezet a következő névelődökkel működött az elmúlt, bizony közel 100 esztendőben:

– az 1920-as évektől – 1947-ig: Dombrádi SE

– 1947-1949: Dombrádi Tisza SE

– 1949-1950: Dombrádi ÉDOSz

– 1950 -1956: Dombrádi DISz

– az 1950-es években: Dombrádi Traktor

– az 1960-as években: Dombrádi Hunyadi

– feltételezhetően az 1970-es évektől ismét: Dombrádi SE

S végezetül a napjainkig és napjainkban is használt névváltozat: a Dombrád Sportegyesület, vagy Dombrád SE névváltozat is megszületett, amelyet múltunk iránti tisztelettel, a jelenben is büszkén, a jövő generációk számára is értékes eredményekkel megtölteni kívánva őrzünk a továbbiakban is.

     A Dombrád Sportegyesület a közel 100 éves hagyományok szellemében ma is rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjainak nevelése, a közösségi élet kibontakoztatása céljából létrehozott társadalmi szervezet. A sportegyesület nem tesz különbséget a különböző társadalmi rétegek között, nemre, nemzetiségre, korra, világnézetre, vallási hovatartozásra tekintet nélkül tömöríti tagjait és számukra lehetőségeihez mérten teremt sportolási alkalmat. Elnöke Tóth János, alelnöke Király Norbert.

A Dombrád Sportegyesület feladatai:

–          a versenysport, a diák- és szabadidősport mindennapossá tétele céljából a sporttevékenység megszervezése, végzése, a sportágak működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása

–          a sportolók felkészülésének biztosítása

–          a Sportegyesületi tevékenység utánpótlásának nevelése, a sportágak oktatása, alapjainak szélesítése, ennek érdekében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal

A Dombrád Sportegyesület céljai:

–          a sportági szakszövetségek, valamint más sportegyesületek és szervezetek által rendezett sportversenyeken, bajnokságokon, sporteseményeken, szabadidősport rendezvényeken való részvétel, sportesemények szervezése és lebonyolítása,

–          a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igények kielégítése helyes életmódra való nevelés,

–          a tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztése,

–          a taglétszám folyamatos bővítése

JELENLEGI VEZETŐSÉG:

Tóth János elnök
Tel.: +36 30 955 6745
Email:jtothjanos1983@gmail.com
Király Norbert alelnök
Tel.:+ 36 70 317 4594
Email: norbchek01@gmail.com